İletişim

Sorularınız için; 

Proje Koordinatörü Doç. Dr. A. Aslı BİLGİN: a.aslibilgin@gmail.com

Proje Asistanı Yiğit İLTAŞ: yigitiltas@gmail.com