Avrupa Birliğine Giriş

 

 

Dersin İçeriği: Bu ders AB'nin ne olduğunu ve nasıl işlediğini tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, bu ders uluslararası bir kuruluş ile AB arasındaki farkların tartışılmasıyla başlayacak olup AB'nin kuruluşunda geçerli olan entegrasyon teorileriyle devam edecektir. İkinci olarak, derinleşme ve genişleme süreçleri dikkate alınarak AB'nin gelişimi analiz edilecektir. Üçüncü olarak ise; demokratik meşruiyet eksikliği tartışmaları ışığında AB kurumlarının yetkileri tek tek tartışılarak AB'nin kurumsal yapısı ve karar alma süreci değerlendirilecektir. AB'nin Avrupa Topluluğundan dönüşümü, AB'nin kuruluş değerleri ve kuruluşundan bu yana reform anlaşmalarının getirdiği değişiklikler kapsamında incelenecektir. Böylece, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri AB ile ilgili temel bilgileri edineceklerdir.

 

Kaynaklar:

European Integration Theory, Wiener, Börzel and Risse (eds.), Oxford University Press 2019.

Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Belgin Akcay-Ilke Gocmen (eds.), 3. Baskı, Seckin Yayincilik 2016.

EU Law: Text, Cases and Materials, P. Craig and G. De Burca, Oxford University Press 2019.

Origins and Evolution of the European Union, Desmond Dinan, Oxford University Press 2014.

The European Paradox: Widening and Deepening in the European Union, Ulrike Guerot, Brookings Institute 2004.

Widening and Deepening: Reforming the European Union, Erik Berglof, Mike Burkart, Guido Friebel and Elena Paltseva, The American Economic Review 98/2, 2008.

Steiner and Woods EU Law, Lorna Woods, Phillipa Watson and Marios Costa, Oxford University Press 2017.

The Foundations of European Union Law, TC Hartley, Oxford University Press 2010.

Avrupa Birliği Hukukunun Önceliği ilkesi Kapsamında Avrupa Birliğinde Temel Hak Koruması, A. Aslı Bilgin, Avrupa Birliği Bakanlığı 2013.

Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku, Sanem Baykal-İlke Göçmen, Seçkin Yayıncılık, 2017.

European Union Politics, Michelle Cini, Nieves Perez-Solorzano Borragan, Oxford University Press 2016.

 

Kazanımlar:

İlk dönemi başarıyla tamamlayan öğrenciler; aşağıdaki bilgi, beceri ve yeterlilikleri kazanacaklardır:

1)     AB’nin temel özelliklerini anlamak,

2)     Avrupa entegrasyonu ile ilgili teorik tartışmaları analiz etmek,

3)     AB’nin gelişimini anlamak,

4)     AB’nin işleyişini anlamak,

5)     AB'nin kendine özgü yapısını tanımak.