Doç. Dr. Azime Aslı BİLGİN

Lisans derecesini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, yüksek lisans derecesini Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünden alan Dr. A. Aslı Bilgin, doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik ilişkiler ABD, Avrupa Birliği Hukuku alanında tamamlamıştır. Oxford Üniversitesi, Roma II Üniversitesi ve Viyana Üniversitelerinde akademik çalışmalarda bulunan A. Aslı Bilgin, 2013 yılından bu yana Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa Bütünleşmesi, Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları konularında dersler vermektedir. Halen Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmakta olup, Avrupa Birliği hukuku konuları ile ilgili kitap, kitap bölümü ve ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan pek çok makalenin yazarı ve eş yazarıdır.