Dr. Öğr. Üyesi Aslı Emine ÇOMU

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler lisans derecesine sahip olan Aslı Emine Çomu, yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi, doktora derecesini ise Cambridge Üniversitesi Tarih Bölümünden almıştır. Halen Çukurova Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümünde görev yapmakta olup çeşitli kitap, kitap bölümleri ve makalenin yazarı ve eş yazarıdır.